Genoveva, zoo kuisch …, zoo pure … Karageus en Hacivat Skroetsj Doctor Frankenstein Olek schoot een beer


THEATER TAPTOE

…  werd als Marionettentheater Taptoe gesticht door Luk De Bruyker in 1968. Vijf jaar later vervoegde auteur Freek Neirynck het gezelschap en werd artistiek directeur gedurende 25 jaar. De tandem De Bruyker (scenograaf, figurenspeler)/Neirynck (auteur, dramaturg) bouwde het gezelschap uit tot een  gerenommeerd ensemble in binnen en buitenland.

Taptoe verwierf driemaal de titel van cultureel ambassadeur van Vlaanderen en reisde van Mexico tot Japan. Smaakmakende voorstellingen waren “Thomas zit te dromen in de klas”, “Hemel !”, “Genoveva, zoo kuisch…zoo pure”…

Ook na het afscheid van Freek Neirynck onder de leiding van bezieler Luk De Bruyker en figurenspeler/scenograaf Dirk De Strooper bleef het gezelschap internationaal scoren met ondermeer “Sjoerd zegt… FOERT”.

Het gezelschap ging een hecht samenwerkingsverband aan met het blazersensemble “I Solisti del Vento” en produceerde méér en méér muziektheater.

Omwille van de stopzetting van de subsidies door de Vlaamse gemeenschap (2009) verdween de gezelschapstructuur. De poppen werden eigendom van “Het Firmament” (centrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten) en Luk De Bruyker en Alain Ongenaet (lichtontwerper/technicus) bekommerden zich verder over het erfgoed onder “TAPTOE’s erf”. Samen maakten ze de emotionele afscheidsvoorstelling “Eenmaal, andermaal…VERKOCHT !” en een nieuwe versie van de meest internationale Taptoe hit “Hemel” gebaseerd op het plastisch oeuvre van de Belgische surrealist René Magritte.

TAPTOE's erf wordt structureel gesubsidieerd door de Stad Gent.