het mysterie onthuld het mysterie onthuld het mysterie onthuld het mysterie onthuld het mysterie onthuld

"Het mysterie onthuld"

In het kader van het “Van Eyck jaar” kreeg  Taptoe’s erf de opdracht van de stad Gent om een  specifieke productie voor familie’s op te zetten onder de titel  “Het Mysterie onthuld”.
De voorstelling wil een antwoord formuleren omtrent de vele vragen
rond de ontstaansgeschiedenis van het drieluik.
De focus ligt dus niet op wat er allemaal met het retabel gebeurde na de creatie, maar op de creatie zelf.
Wie schilderde, wie was opdrachtgever, waarom, hoe kwam de triptiek in de Sint Janskerk terecht, welke technieken ontwikkelden de gebroeders Van Eyck om het te schilderen, waar haalden ze hun inspiratie…

Concept
Op scene staat een schaalmodel van de bekende triptiek. De kaders zijn echter zonder beeld. Er is enkel een drieluik met wit doek. Een soortement altaar voor het doek wordt het speelvlak voor de poppen.
Het witte doek biedt de mogelijkheid tot projectie met diverse technieken, maar ook tot het spelen van schimmenspel.

De verteller laat het publiek kennismaken met de opdrachtgevers, de gebroeders Van Eyck en Filips De Goede.
De combinatie van live poppenspel en schimmenspel zorgt ervoor dat de hele leefwereld van de gebroeders Van Eyck tot leven komt en we op het einde van de voorstelling de triptiek van “Het Lam Gods” in al zijn glorie kunnen aanschouwen.

Muziek
Gezien we voornamelijk beeldtheater willen brengen zal de muziekscore een belangrijk onderdeel vormen. We willen zowel muziek gebruiken uit de tijd van Van Eyck als hedendaagse muziek met referenties naar Van Eycks tijd. Hiervoor willen we samenwerken met de Zwitserse muzikante Catalina Vicens die speciaal voor het Van Eyckjaar een replica liet maken van het orgeltje dat op het schilderij afgebeeld staat.

Bezetting
Het concept en de tekst van de voorstelling is van de hand van Luk De Bruyker. Hij liet zich voor het schimmenspel bijstaan door Fabrizio Montecchi van het wereldberoemde Italiaanse schimmengezelschap ‘Gioco Vita’. Ook de vormgeving van de schimmen is in de handen van de Italiaanse schimmenspelers. Agnese Meroni ontwerpt en komt voor de regie naar Gent.
Alain Ongenaet, staat in voor de uitvoering van het schimmenspel en de hele technische omkadering. Bart Beys is eindverantwoordelijk voor het totale klankdecor. Wim Van De Vyver ontwerpt het decor.
De poppen worden in Tsjechië  ontworpen (Michaela Bartonova) en in hout gekapt. Luk De Bruyker is verteller en poppenspeler.

Doelgroep
De productie wordt gemaakt voor groot publiek maar zal, gezien de vorm, erg geschikt zijn voor kinderen van 7 jaar af. Taal en visualiteit zullen in de eerste plaats op hen gericht worden. Op een creatieve, hedendaagse manier (een mix van vele vormen en technieken) leren ze het schilderij en de hele achtergrond kennen.
Geopteerd wordt om voor maximum 150 toeschouwers te spelen.

Praktisch
“Het Mysterie onthuld” gaat in première op 25 juni (in het kader van het Sint Jans weekeinde) en wordt tijdens de Gentse Feesten hernomen. Het gaat op tournee in het seizoen 2020/21 en er worden in Gent schoolvoorstellingen geprogrammeerd. Exacte plaats, data en reservatiemogelijkheid volgen medio februari.